Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0063679: Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Základní údaje
Silnice III/28411 Roztoky u JilemnicePředmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/28411 v průjezdním úseku obcí Roztoky u Jilemnice (tj. od křižovatky se silnicí III/28312 (směr Tample) až po křižovatku se silnicí III/2935 (za žel. nadjezdem)). Celková délka řešeného úseku činí 4715 m. Rekonstrukce je navržena ve stávajících směrových a šířkových parametrech s doplněním krajnic a obrub. Výškově bude vozovka komunikace zvednuta dle zvolené technologie opravy v jednotlivých úsecích rekonstrukce. V úsecích obnovy živičného krytu bude zvednuta vozovka o cca 5 cm. V úseku celkové rekonstrukce zůstává niveleta ve stávající výšce. Součástí projektu je náhrada stávajícího mostu ev. č. 28411-1 za nový most se stejnými rozměrovými parametry. Projekt dále zahrnuje stavební objekty, jejichž realizace je vyvolána výše zmíněnou rekonstrukcí (kácení mimolesní zeleně, rekonstrukce propustku, rekonstrukce kanalizace). Se stavbou souvisí přeložky IS (kabely NN), rekonstrukce chodníku a výstavba nástupišť autobusových zastávek. Tyto objekty jsou řešeny samostatnou PD.VZ0063679P19V00151644 Z2019-004685ZZVZ/0003/19Stavební práceOtevřené řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)06.02.201907.02.2019NeNe
Další údaje
22.05.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Libor Vokas oddělení veřejných zakázek+420 485 226 438+420 739 541 620libor.vokas@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Informace o veřejném certifikátu
VZ0063679 - Silnice III-28411 Roztoky u Jilemnice.crt
07.02.2019 14:24:33470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu