Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0063688: Nákup 800 ks zářivkových svítidel MEGALUX
Základní údaje
Nákup 800 ks zářivkových svítidel MEGALUXPředmětem zakázky je nákup 800 kusů zářivkových svítidel C-MEGALUX 18W/48V 16-B-93-01-00 pro hnací drážní vozidla řady 230 a 240. Zboží bude dodáno dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě a v návrhu kupní smlouvy. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené ve Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0063688P19V00151652 93-2019-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZrušenaNe (veřejná zakázka)07.02.201907.02.2019NeNe
Další údaje
22.02.2019 14:00
Kontaktní osoba
Bc. Tomáš KarelSpecialista nákupu a zásobování+420 727 803 378tomas.karel@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu