Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0063745: Provádění nátěrů a nápisů na NV ř. Eas 11., 51., 52., 53. a 54. udržovací skupiny
Základní údaje
Provádění nátěrů a nápisů na NV ř. Eas 11., 51., 52., 53. a 54. udržovací skupinyPředmětem této zakázky je provádění nátěrů a nápisů nákladních železničních vozů řady Eas 11., 51., 52., 53. a 54. udržovací skupiny dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě a návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0063745P19V00151705 98-2019-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)08.02.201908.02.2019NeNe
Další údaje
26.02.2019 14:00
Kontaktní osoba
Ing. Lenka Štilipovávedoucí skupiny obchodu+420 728 987 606lenka.stilipova@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu