Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0064176: Nákup kompozitních brzdových špalíků s třecí charakteristikou LL pro vybrané nákladní vozy ČD Cargo, a.s. s provozem v Německu
Základní údaje
Nákup kompozitních brzdových špalíků s třecí charakteristikou LL pro vybrané nákladní vozy ČD Cargo, a.s. s provozem v NěmeckuPředmětem zakázky je dodávka 46 720 ks kompozitních brzdových špalíků kategorie LL schválenými na základě vyhlášky UIC 541-4 a certifikovanými ve shodě s UIC 541-00 s uspořádáním 2xBg a rozměry 320x80x60 a 134 640 ks s uspořádáním 2xBgu a rozměry 250x80x60. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nejedná se tedy o zadávací řízení dle tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že je Zakázka částečně financována z podpory poskytnuté Zadavateli v rámci Výzvy č. 46 Řídicího orgánu OP Doprava, Programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogram 5 Implementace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy – splnění hlukových požadavků dle technických specifikací interoperability subsystémů hluk a nákladní vozy, platí pro výběrové řízení rovněž „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020“, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „Pravidla“). Podle těchto Pravidel je zakázka svou předpokládanou hodnotou vedena v režimu zakázky vyšší hodnoty. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení seznámit se s těmito Pravidly.VZ0064176P19V00152050 924-2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.02.201915.02.2019NeNe
Další údaje
01.04.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. David JelínekOborový specialista+420 724 859 326david.jelinek@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0064176 - Nákup kompozitních brzdových špalíků s třecí charakteristikou LL pro vybrané nákladní vozy ČD Cargo- a-s- s provozem v Německu.crt
15.02.2019 13:03:19470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu