Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0064309: Dodávky ložisek dvojkolí nákladních vozů
Základní údaje
Dodávky ložisek dvojkolí nákladních vozůPředmětem této zakázky jsou dodávky nápravových valivých ložisek dvojkolí nákladních vozů s plastovou klecí za podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace, dle přiložené Rámcové smlouvy a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.VZ0064309P19V00152146 47-2019-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)19.02.201919.02.2019NeNe
Další údaje
20.03.2019 12:0020.03.2019 13:00
Kontaktní osoba
Ing. Radovan MaléřSpecialista investic a nákupu+420 602 578 613radovan.maler@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0064309 - Dodávky ložisek dvojkolí nákladních vozů.crt
19.02.2019 09:29:53470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu