Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0064665: Opravy dvojkolí pro HDV
Základní údaje
Opravy dvojkolí pro HDVPředmětem zakázky je zajištění oprav dvojkolí pro hnací drážní vozidla (dále jen „Dvojkolí“) v počtu až 284 ks dvojkolí pro lokomotivy nezávislé trakce a 280 ks dvojkolí pro lokomotivy závislé trakce. Zakázka je tedy rozdělena na dvě dílčí části, přičemž uchazeč může podat nabídku i pouze pro jednu část. těchto dokumentů. Zakázka je financována z vlastních zdrojů, pro financování nebude využito dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujícími veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (není-li v Zadávacích podmínkách upraveno jinak). Uchazečem se rozumí dodavatel, který podá nabídku v tomto výběrovém řízení. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.VZ0064665P19V00152420 37/2019-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)25.02.201925.02.2019NeNe
Další údaje
29.03.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu