Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0064749: Prodej lokomotivy 751 141 - 3
Základní údaje
Prodej lokomotivy 751 141 - 3Předmětem tohoto výběrového řízení je prodej HDV ř. 751 (dále jen HDV) dle podmínek Zadavatele stanovených ve výzvě a návrhu kupní smlouvy. Pro HDV je stanovena vyvolávací cena (nelze nabídnout cenu nižší, než je vyvolávací cena): 751 141-3 (OKV Břeclav) 831 539,1 Kč bez DPH Zadavatel umožní uchazečům prohlídku HDV v místě odstavení v areálu OKV Břeclav, Železniční 3, 690 02 Břeclav. V případě zájmu uchazeče účastnit se prohlídky HDV je nutné domluvit se minimálně dva pracovní dny předem s panem Petrem Zemanem, e-mail: petr.zeman@cdcargo.cz, mob. +420 725 746 327. Soutěž proběhne formou elektronické aukce. V případě zájmu o účast v tomto výběrovém řízení prosím zašlete na e-mail petr.kuchar@cdcargo.cz informace o Vaší společnosti (název, sídlo, IČ) a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Bude Vám následně zaslána pozvánka přímo ze systému elektronické aukce. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.VZ0064749P19V00152476 674-3/2018-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)26.02.201926.02.2019NeNe
Další údaje
13.03.2019 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu