Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0064751: Opravy startérů HDV ř. 731
Základní údaje
Opravy startérů HDV ř. 731Předmětem Zakázky jsou opravy startérů HDV ř. 731 včetně předpokládaných počtů a dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financi. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.VZ0064751P19V00152478 162/2019-SOVSlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)26.02.201926.02.2019NeNe
Další údaje
13.03.2019 12:00
Kontaktní osoba
Pavla HavlíkováSpecialista podpory prodeje+420 602 768 405pavla.havlikova@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu