Přihlásit
Ústecký krajVelká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Česká republika70892156
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ-6029/2019: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů PD, IČ + AD
Základní údaje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů PD, IČ + ADPředmětem zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu prací, jako podkladu pro zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a kontrolního rozpočtu, IČ a AD po dobu stavby. Projektová dokumentace bude řešit demoliční práce na odstranění stávajícího pěstebního skleníku, odstranění 5 ks dvojitých pařníků a odstranění 18 ks jednoduchých pařníků. Dále pak vybudování nového pěsteb-ního skleníku včetně dodávky technologie, vybudování nových pařníků včetně dodávky technologie, instalaci prodejního stánku pro zákazníky (ocelová stavební buňka), rekon-strukci stávajícího skleníku, rekonstrukci obslužných komunikací a rekonstrukci kotelny. Místem plnění je: Středisko Jirkov, Jezerská 272, 431 11 Jirkov. Vše v souladu se schválenou studii, která je k dispozici k nahlédnutí na investičním od-boru KÚUK. Projekt bude obsahovat návrh harmonogramu prací a minimální realizační dobu stavebních prací a návrh požadované techniky na bourací práce. VZ-6029/2019P19V00152893 19523/2019/INV/VZ-INV/16 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)06.03.201906.03.2019NeNe
Další údaje
18.03.2019 17:00
Kontaktní osoba
Bc. Jana Chmelíková+420 475 657 739chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Zadavatel
Z0000921Ústecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekSlužby pro širokou veřejnost70892156CZ70892156


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu