Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065347: Opravy kompresorových a ventilátorových motorů včetně samostatných rotorů pro hnací drážní vozidla
Základní údaje
Opravy kompresorových a ventilátorových motorů včetně samostatných rotorů pro hnací drážní vozidlaPředmětem zakázky je provedení oprav kompresorových a ventilátorových motorů včetně oprav jejich samostatných rotorů pro hnací drážní vozidla dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.VZ0065347P19V00152969 518/2019SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)07.03.201907.03.2019NeNe
Další údaje
29.03.2019 13:00
Kontaktní osoba
Jan NyplVedoucí skupiny zásobování+420 724 655 358jan.nypl@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu