Přihlásit
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYOrlická 2020/4, 13000 Praha - Vinohrady, Česká republika41197518
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
1900115: Právní audit pro oblast PR služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství a pro oblast vlastnictví majetkových podílů
Základní údaje
Právní audit pro oblast PR služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství a pro oblast vlastnictví majetkových podílůPředmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který následně provede pro Zadavatele právní audit (i) pro oblast PR služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství se zaměřením na všechny smlouvy uzavřené Zadavatelem od r. 2000 a platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 v oblasti poradenství nebo dodávek služeb souvisejících s PR, médii, sociálními sítěmi, monitoringem tisku nebo mediálního obsahu, reklamou, marketingovými aktivitami nebo lobbingem a ověření jejich účelnosti a efektivity, zejména s ohledem na předmět plnění, smluvní cenu a kontrolu vykázaných a skutečně realizovaných služeb a (ii) pro oblast vlastnictví majetkových podílů se zaměřením na ověření rizik a výhod spojených s vlastnictvím minoritního majetkového podílu v obchodní korporaci. Předmět veřejné zakázky je dále v podrobnostech vymezen kapitolou č. 2 Výzvy, Specifikací předmětu veřejné zakázky.1900115P19V00153100 1/2019VZMR/VZP/ŠPSlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)08.03.201908.03.2019NeNe
Další údaje
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:05
Kontaktní osoba
JUDr. Martin Šenkýř+420 776 168 333+420 774 874 658senkyr@senkyr-panik.cz
Zadavatel
Z0001346VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYZdravotní pojišťovnaČeská republikaJiný41197518
Informace o veřejném certifikátu
1900115 - Právní audit pro oblast PR služeb- komunikace a marketingových služeb a poradenství a pro oblast vlastnictví majetkových podílů.crt
08.03.2019 16:13:55468 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu