Přihlásit
Statutární město Ústí nad Labem - Městská část Ústí nad Labem - StřekovNárodního odboje 794/15, 40003 Ústí nad Labem - Střekov, Česká republika00081531
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065572: Výroba a distribuce radničního zpravodaje STŘEKOVINKY v období DUBEN 2019 – ZÁŘÍ 2022
Základní údaje
Výroba a distribuce radničního zpravodaje STŘEKOVINKY v období DUBEN 2019 – ZÁŘÍ 2022Předmět veřejné zakázky - grafické zpracování každého čísla podle požadavků zadavatele (zalomení textů, úprava dodaných fotografií, provedení korektur – to vše ve spolupráci s redaktorem radničního zpravodaje). Základem pro grafické zpracování je layout radničního zpravodaje, který zadavatel má a uchazečům ho předkládá v příloze č. 3; - předtisková příprava; - tisk každého čísla radničního zpravodaje; - distribuce radničního zpravodaje do domácností v městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov, do sídla zadavatele a několika dalších veřejných míst podle seznamu dodaného zadavatelem. Radniční zpravodaj vyjde v období duben 2019 – září 2022 takto - v roce 2019 4x, dvojčísla: březen/duben, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec; - v roce 2020 5x, dvojčísla: leden/únor, březen/duben, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec; - v roce 2021 5x, dvojčísla: leden/únor, březen/duben, květen/červen, září/říjen, listopad/prosinec; - v roce 2022 4x, dvojčísla: leden/únor, březen/duben, květen/červen, srpen/září. Za uvedené období jde celkem o 18 čísel radničního zpravodaje. Technická specifikace novin náklad: 7 000 ks formát: A4 papír: 100 g/m2 LWC lesklá křída barevnost: 4/4 vazba: šitá V1 (2 skoby) počet stran: 16 Distribuce probíhá neadresnou formou do schránek všech domácností v městském obvodě Střekov, tj. do částí Střekov, Nová Ves, Kojetice, Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olešnice, Olšinky, Budov. Podklady pro grafické zpracování předává zhotoviteli redaktor zadavatele e-mailem. Harmonogram výroby novin: doba od převzetí podkladů až po distribuci je maximálně 12 dnů, přesný termín vydání každého dvojčísla bude vždy stanoven po dohodě se zadavatelem (časové rozvržení výroby a distribuce: cca 5 dní na grafické zpracování, cca 7 dní na tisk a distribuci). VZ0065572P19V00153163 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)11.03.2019NeNe
Další údaje
27.03.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Karel Šohaj+420 475 273 921+420 725 062 580karel.sohaj@mag-ul.cz
Zastupující osoba
Bc. Pavlína Bartákovávedoucí správního odborupavlina.bartakova@mag-ul.cz
Zadavatel
Z0000234Statutární město Ústí nad Labem - Městská část Ústí nad Labem - StřekovObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00081531


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu