Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065837: Most ev.č. 152 – 006 ve Slavonicích
Základní údaje
Most ev.č. 152 – 006 ve SlavonicíchStavba se nachází v intravilánu města Slavonice. Stávající nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Vzhledem ke špatnému stavu stávajícího mostu řeší stavba náhradu novou mostní konstrukcí tvořenou železobetonovým rámem, který je podélně náběhovaný. Je zachována délka přemostění 6,3 m. Založení mostu je provedeno hlubině na vrtaných mikropilotách. Na mostu bude umístěno zábradlí se svislou výplní. V části opěr původní konstrukce mostu, budou vybudovány nové nábřežní zdi, které budou plynule navazovat na nové opěry mostu. Dno Slavonického potoka bude pročištěno a urovnáno. Součástí stavby jsou chodníkové římsy pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců po mostě. Před i za mostem bude levý chodník kopírovat vozovku (v délce úpravy vozovky) až do napojení na stávající chodník. Součástí stavby je přeložka vodovodu a veřejného osvětlení. Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu. Doprava bude vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích. Po dobu výstavby bude pro pěší osazena provizorní lávka. VZ0065837P19V00153343 OVZI 22754/2019/pehrStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)14.03.201914.03.2019NeNe
Další údaje
03.04.2019 10:00
Kontaktní osoba
ing. Petr Hrstkahrstka@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0065837 - Most ev-č- 152 – 006 ve Slavonicích.crt
14.03.2019 12:50:31470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu