Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065849: Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní
Základní údaje
Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za BechyníPředmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu, který převádí silnici III/1354 přes řeku Smutná mezi městem Bechyně a obcí Radětice. Jedná se o trvalý, silniční, kolmý most o jednom poli tvořený segmentovou klenbou z lomového kamene. Nosná konstrukce má výrazné průsaky do zdiva klenby, zdivo je plošně podmáčené s vápennými výluhy. Podhled rozšířené železobetonové římsy je rovněž podmáčený. Beton říms je degradovaný včetně odpadlé krycí vrstvy výztuže, která je na některých místech zcela obnažená. Živičné vrstvy vozovky jsou nadvýšeny nad úroveň krajnic. Dochází k rozpadu betonu pochozí plochy chodníku. Vzhledem ke stavu nosné konstrukce, celkovému špatnému stavu mostu a nevyhovujícím šířkovým a směrovým poměrům na předmostích bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu v kategorii silnice S 6,5. Nový most bude umístěn mimo osu stávajícího proti proudu přemosťované řeky. Pro přemostění je navržena dodatečně předpjatá železobetonová betonová konstrukce o dvou polích (rozpětí 18,56 a 25,86 m). Součástí stavby je opěrná zeď pro zajištění nové části tělesa komunikace před napojením na stávající stav ve směru na Radětice. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci. VZ0065849P19V00153349 OVZI 24745/2019/pehrStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)14.03.201914.03.2019NeNe
Další údaje
05.04.2019 10:00
Kontaktní osoba
ing. Petr Hrstkahrstka@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0065849 - Most ev-č- 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní.crt
14.03.2019 13:26:12470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu