Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065886: Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč
Základní údaje
Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč Stavba se nachází v intravilánu městyse Katovice. Stávající nosná konstrukce je železobetonová trámová se železobetonovou spodní stavbou. Světlé rozpětí mostu je 10,765 m. Stavba řeší náhradu mostu novou mostní konstrukcí tvořenou železobetonovou deskou s proměnnou tloušťkou vetknutou oboustranně do stěn opěr. Světlé rozpětí mostu zůstává zachováno. Založení mostu je provedeno hlubině na velkoprůměrových pilotách. Na mostu bude umístěno ocelové zábradlí se svislou výplní. V prostoru pod mostem bude provedeno odláždění koryta Novosedelského potoka z důvodu zabránění podemílání základů mostu. Součástí stavby jsou římsy s jednostranným chodníkem pro pěší. Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu. Doprava bude vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích. VZ0065886P19V00153372 OVZI 22770/2019/klteStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.03.201915.03.2019NeNe
Další údaje
03.04.2019 12:15
Kontaktní osoba
Ing. Klára Tejmlovátejmlova@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0065886 - Most ev-č- 1721 – 2 Katovice Liboč .crt
15.03.2019 08:18:37470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu