Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0065907: Opravy kompresorů HDV
Základní údaje
Opravy kompresorů HDVPředmětem této zakázky jsou opravy kompresorů, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 návrhu Rámcové smlouvy o dílo pro hnací drážní vozidla v celkovém předpokládaném počtu 41 ks, dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče upravené v této Výzvě se přiměřeně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 - 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele. VZ0065907P19V00153390 0069-2019-O1/2SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)15.03.201915.03.2019NeNe
Další údaje
10.04.2019 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Iveta KlučilováSpecialista investic a nákupu +420 725 743 426iveta.klucilova@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678
Informace o veřejném certifikátu
VZ0065907 - Opravy kompresorů HDV.crt
15.03.2019 11:29:17470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu