Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0066709: Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167 – 005 Františkov
Základní údaje
Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167 – 005 FrantiškovPředmětem veřejné zakázky je přestavba stávajících mostů na komunikaci II/167 mezi obcemi Kvilda a Borová Lada v nezměněné poloze. Most ev. č. 167 – 003 Stav mostu: spodní stavba – 4, nosná konstrukce - 6 Stávající most je jednopolový železobetonový mnohotrám s masivní spodní stranou z kamenného zdiva, se světlou šikmostí cca 11,0 m. Založení mostu je pravděpodobně na pilotách. Na mostě je provedeno zábradlí z betonových sloupků se dvěma trubkovými příčkami. Nutnost opravy vychází ze stavebně technického stavu mostu, stavební stav (zejména spodní konstrukce mostu) je špatný. Hladina Q 100 dle provedeného hydrotechnického výpočtu zasahuje do podhledu mostu. V rámci stavby se provede odstranění stávající vozovky v nezbytně nutném rozsahu, demolice stávající konstrukce, provedení mikropilot, vybudování nové konstrukce mostu a nové úhlové zdi, betonáž říms a vybudování nové konstrukce vozovky s osazením bezpečnostních prvků. Nově navržený most je rámová železobetonová konstrukce s hlubinným mikropilotovým založením, kombinovaný s plošným založením. Vozovka na mostě je šířky S 7,5 m a před i za mostem se zužuje na S 6,5 m. Most ev. č. 167 – 004 Stav mostu: spodní stavba – 5, nosná konstrukce - 5 Stávající most je jednopolový železobetonový mnohotrám s masivní spodní stranou z kamenného zdiva, se světlou šikmostí cca 11,0 m. Založení mostu je pravděpodobně na pilotách. Na mostě je provedeno zábradlí z betonových sloupků se dvěma trubkovými příčkami. Nutnost opravy vychází ze stavebně technického stavu mostu, stavební stav (zejména spodní konstrukce mostu) je špatný. Hladina Q 100 dle provedeného hydrotechnického výpočtu zasahuje do podhledu mostu. V rámci stavby se provede odstranění stávající vozovky v nezbytně nutném rozsahu, demolice stávající konstrukce, provedení mikropilot, vybudování nové konstrukce mostu a nové úhlové zdi, betonáž říms a vybudování nové konstrukce vozovky s osazením bezpečnostních prvků. Nově navržený most je rámová železobetonová konstrukce s hlubinným mikropilotovým založením, kombinovaný s plošným založením. Vozovka na mostě je šířky S 7,5 m a před i za mostem se zužuje na S 6,5 m. Most ev. č. 167 – 005 Stav mostu: spodní stavba – 5, nosná konstrukce - 5 Most převádí silniční komunikaci II/167 přes náhon z papíren resp. přes bezejmenný potok, který je tvořen z přítoku z okolního prostředí a je levostranným přítokem Teplé Vltavy. Stávající klenbový most je v nevyhovujícím stavu, šířkové uspořádání mostu je nedostačující. Konstrukce mostu nemá žádný izolační systém. V rámci stavby bude stávající konstrukce mostu demolována včetně části základových bloků a bude provedena žlb. prefabrikovaná rámová konstrukce plošně založena na základové desce pro šířkové uspořádání komunikace S 7,5 m. Dočasné zatrubnění vodoteče bude provedeno pomocí vytvořené hrázky na vtokové části jako součást provizorní trasy. Stavba bude probíhat za omezeného silničního provozu. Úplná uzavírka mostů bude provedena pouze na nezbytně nutnou dobu (cca 3 dny na jeden most pro provádění a rušení provizorií, cca 7 dní pro provádění záporové pažící stěny u mostu 167 – 003). Provizorní přemostění s přilehlými provizorními komunikacemi je navrženo pro průjezd velkých nákladních automobilů s návěsy pro přepravu dřeva a průjezd autobusů. VZ0066709P19V00154087 OVZI 28652/2019/vlhrStavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)28.03.201928.03.2019NeNe
Další údaje
03.05.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Vladimír Hruška+420 386 720 219hruska@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0066709 - Most ev- č- 167-003 a ev- č- 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev- č- 167 – 005 Františkov.crt
28.03.2019 12:12:09470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu