Přihlásit
Jihočeský krajU Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice - České Budějovice 7, Česká republika70890650
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0067392: Územní studie krajiny Jihočeského kraje
Základní údaje
Územní studie krajiny Jihočeského krajePředmětem veřejné zakázky je zpracování „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“ (dále též „ÚSK JK“). Územní studie bude podle ustanovení § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovacích dokumentací nebo jejich změn. Podrobný předmět plnění je uveden v příloze č. 1 a č. 2 návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace.VZ0067392P19V00154689 OVZI 36632/2019/irstSlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)08.04.201908.04.2019NeNe
Další údaje
14.05.2019 09:45
Kontaktní osoba
Irena Štěpánková+420 386 720 357stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Zadavatel
Z0002740Jihočeský krajKraj a hl.m.PrahaČeská republikaJiný70890650
Informace o veřejném certifikátu
VZ0067392 - Územní studie krajiny Jihočeského kraje.crt
08.04.2019 10:20:19470 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu