Přihlásit
Základní škola, Dukelská 11, České BudějoviceDukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, Česká republika62537873
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
14026: Výměna špaletových dřevěných oken a jednoduchých dřevěných oken, oprava a nátěr fasády v ZŠ Dukelská 11, České Budějovice
Základní údaje
Výměna špaletových dřevěných oken a jednoduchých dřevěných oken, oprava a nátěr fasády v ZŠ Dukelská 11, České BudějoviceVýměna stávajících dřevěných špaletových oken ve východním traktu budovy do školního dvora a oprava včetně nátěru fasády po výměně oken a fasády do ulice Vrchlického nábřeží a štítu. Práce budou uskutečněny v etapách takto: 1. etapa: 27.06.2014 - 21.08.2014 v hodnotě 1.441.577 Kč bez DPH. V 1. etapě bude realizována výměna oken ve dvorním traktu, oprava a nátěr fasády. 2. etapa: 26.06.2015 - 04.08.2015 je možné, že část druhé etapy bude realizována současně s 1. etapou, realizace části 2. etapy je závislá na získání finanční dotace a její výše z grantu "Podpora obnovy kulturních památek z ministerstva kultury". 3. etapa: 29.06.2016 - 05.08.2016. Realizace 2 a 3. etapy je závislá na výši finančních prostředků investora. Závěrečná ustanovení: realizace prací 2 a 3. etapy bude řešena samostatnými písemnými dodatky, zhotovitel nebude uplatňovat případnou ztrátu na zisku. Nová okna budou dřevěná, špaletová se zachováním rozměru stávajících oken včetně zachování vnější a vnitřní profilace výrobků a zachování otevíratelnosti. Výroba bude provedena ze smrkových lepených profilů, vnější křídla budou opatřena dřevěnou okeničkou v barvě křídla - odstín ořech včetně nadsvětlíku. Zasklení - vnější křídla: izolační dvojsklo 4-16-4, U= 1,1W/m2K, izolační rámeček hnědý. Vnitřní křídla: jednoduché sklo 4 mm do sklenářského tmelu. Jednoduchá okna dřevěná: izolační dvojsklo 4-16-4, U= 1,1W/m2K, izolační rámeček hnědý. Jednoduchá okna dřevěná: izolační trojsklo Ug prostupnost tepla 0,7 W/m2K, izolační rámeček hnědý. S výměnou oken je nutná i stavební oprava ostění vápenocementovou omítkou a štukem, vnitřní nátěry ostění budou bílé, venkovní ostění bude navazovat na barevnost fasády. Oprava a nátěr fasády Vrchlického nábřeží - dvorní trakt. Oprava a nátěr fasády - plošné vyspravení všech poškozených částí fasády, nesoudržné části fasády budou odstraněny a nahrazeny vápenocementovou omítkou a vápenným štukem. Při lokálních opravách zdobné secesní fasády zůstanou zachovány všechny zdobné prvky. Celá fasáda bude povrchově sjednocena a zpevněna penetrací a opatřena nátěrem silikátovými barvami v barvě světlé kávy. Jedná se o dva odstíny, sokl bude proveden v tmavším odstínu než fasáda. Barevnost bude konzultována s NPÚ v Č. Budějovicích. Výměna oken, oprava a nátěr fasády je podřízen závaznému stanovisku NPÚ. Požadujeme prohlášení o shodě k nabízeným výrobkům. Prohlídka budovy nutná, termín po telefonické domluvě. Tel. kontakt: 386 357 089, mobil: 774 190 077.14026P14V00019575 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)2 967 645 Kč s DPH26.03.2014NeNe
Další údaje
12.03.2014 09:0012.03.2014 13:00
Zadavatel
Z0001997Základní škola, Dukelská 11, České BudějovicePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekŠkolství62537873
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
26071584
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
CZ
2 967 645 Kč s DPH, 2 452 600 Kč bez DPH
Ne
Ne
11148896
Roman Langer
CZ
3 981 092 Kč s DPH, 3 290 159 Kč bez DPH
Ne
Ne
28491670
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.
CZ
4 343 330 Kč s DPH, 3 589 529 Kč bez DPH
Ne
Ne
28147499
PRECIS BUILDING SE
CZ
3 494 431 Kč s DPH, 2 887 960 Kč bez DPH
Ne
Ne
46678573
DEMOSTAV, spol. s r.o.
CZ
3 979 653,7 Kč s DPH, 3 288 970 Kč bez DPH
Ne
Ne
24837741
JOLER s.r.o.
CZ
4 214 273 Kč s DPH, 3 482 870 Kč bez DPH
Ne
Ne
28015983
AB - PROFIL CZ s.r.o.
CZ
3 446 628,1 Kč s DPH, 2 848 453 Kč bez DPH
Ne
Ne
36440523
ROFIS, s.r.o.
SK
3 965 960 Kč s DPH, 3 304 966 Kč bez DPH
Ne
Ne
25192833
AICON s.r.o.
CZ
3 967 590 Kč s DPH, 3 279 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
26068982
OTHERM CB s.r.o.
CZ
3 850 480 Kč s DPH, 3 182 214 Kč bez DPH
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26071584
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu