Přihlásit
Základní škola, Dukelská 11, České BudějoviceDukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, Česká republika62537873
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
15017: Vybavení pro výuku na ZŠ Dukelská
Základní údaje
Vybavení pro výuku na ZŠ DukelskáPředmětem této veřejné zakázky je dodávka výukového vybavení pro I. a II. stupeň školy v rozsahu: - 1x soubor: interaktivní tabule s příslušenstvím: datový projektor, software pro ovládání tabule, ozvučení, pylonový pojezd s křídly (1 třída 1. stupeň), - 8x soubor: interaktivní tabule s příslušenstvím: datový projektor, software pro ovládání tabule, ozvučení, keramická pylonová jednolistá tabule (8 tříd 1. stupeň, z toho 3 třídy odloučené pracoviště), - 2x soubor: interaktivní tabule s příslušenstvím: datový projektor, software pro ovládání tabule, ozvučení (2 třídy 1. stupeň), - 1x soubor: 4x keramická pylonová dvojlistá tabule, - 3x soubor: 30x tablet s příslušenstvím: nabíjecí skříň, switche, wi-fi router (3 třídy 2. stupeň), - 1x e-learning pro vytváření kvízů a testů (2. stupeň). Specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1. 15017P15V00030793 513576DodávkyZjednodušené podlimitní řízeníNespecifikovánoUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)3 059 981,1 Kč s DPH, 2 528 910 Kč bez DPH, 531 071,1 Kč hodnota DPH3 059 981 Kč s DPH, 2 528 910 Kč bez DPH, 531 071 Kč hodnota DPH04.05.2015NeNe
Další údaje
31.03.2015 13:3031.03.2015 13:30
Zastupující osoba
Mgr. Marie Kocurková+420 386 355 860info@zsdukelska.cz
Zadavatel
Z0001997Základní škola, Dukelská 11, České BudějovicePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekŠkolství62537873
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
28685521
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
CZ
3 059 981,1 Kč s DPH, 2 528 910 Kč bez DPH
Ne
Ne
26152584
24U s.r.o.
CZ
2 972 970 Kč s DPH, 2 457 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
70507490
Mgr. Roman Sedláček
CZ
3 063 388 Kč s DPH, 2 531 684 Kč bez DPH
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
28685521
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Seznam poddodavatelů
SubdodavateleProProfil
IČO Úřední název ▲ Stát Dodavatel IČO dodavatele
48108375 AV MEDIA, a.s. Česká republika PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 28685521
1 záznam
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2015
3 059 981 Kč s DPH, 2 528 910 Kč bez DPH, 531 071 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu