Přihlásit
Základní škola, Dukelská 11, České BudějoviceDukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, Česká republika62537873
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
15023: Výměna jednoduchých dřevěných oken v ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice
Základní údaje
Výměna jednoduchých dřevěných oken v ZŠ Dukelská 11, Č. BudějoviceVýměna stávajících dřevěných jednoduchých oken v průčelí budovy v ulici Dukelská, v severním štítu a ve dvorním traktu budovy. Nová okna budou dřevěná, se zachováním rozměru stávajících oken včetně zachování vnější a vnitřní profilace a členění - to bude provedeno vlepenými příčkami a zachováním otevíratelnosti. Výroba bude provedena ze smrkových lepených profilů s otevíravě sklopnými křídly, vnější křídla budou opatřena dřevěnou okeničkou v barvě křídla - odstín ořech včetně nadsvětlíku. Na rám oken bude použita systémová rámová hliníková okapnice překrytá dřevěným profilem, křídla oken budou z vnější strany opatřena hliníkovou okapnicí. Stávající vnitřní okenní parapety budou vyměněny za nové dřevěné v barvě rámu oken (ořech). Venkovní parapety zůstávají beze změny. Zasklení - izolační dvojsklo 4-16-4, U=1,1W/m2K. Izolační rámeček hnědý. Jednoduchá okna dřevěná - izolační dvojsklo 4-16-4, U=1,1W/m2K, izolační rámeček hnědý. Součástí výměny oken jsou zednické práce - začistění ostění, vymalování ostění - uvnitř bílá barva, venkovní v součinnosti s fasádou. Výměna oken je podřízena závaznému stanovisku NPú, jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v ÚSKP. Požadujeme prohlášení o shodě u výrobků. Nová okna budou stejná jako již vyměněná okna v jižním traktu budovy. Prohlídka budovy je podmínkou, termín po telefonické domluvě. Telefon: 386 357 089, mobil: 774 190 077. Další informace jsou k dispozici v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.15023P15V00031328 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)2 174 550 Kč bez DPH17.04.2015NeNe
Další údaje
16.04.2015 09:0016.04.2015 11:45
Zadavatel
Z0001997Základní škola, Dukelská 11, České BudějovicePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekŠkolství62537873
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
02957990
LD OKNA obchodní s.r.o.
CZ
3 478 526 Kč s DPH, 2 874 815 Kč bez DPH
Ne
Ne
25187627
Binter spol. s r.o.
CZ
3 298 154 Kč s DPH, 2 725 747 Kč bez DPH
Ne
Ne
24301442
N OKNA s.r.o.
CZ
3 029 480 Kč s DPH, 2 503 702 Kč bez DPH
Ne
Ne
26071584
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
CZ
2 894 691 Kč s DPH, 2 392 307 Kč bez DPH
Ne
Ne
11148896
Roman Langer
CZ
2 631 206 Kč s DPH, 2 174 550,15 Kč bez DPH
Ne
Ne
36440523
ROFIS, s.r.o.
SK
2 639 880 Kč s DPH, 2 199 900 Kč bez DPH
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
11148896
Roman Langer
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu