Přihlásit
Základní škola, Dukelská 11, České BudějoviceDukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, Česká republika62537873
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
16086: Oprava a nátěr fasády v ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice
Základní údaje
Oprava a nátěr fasády v ZŠ Dukelská 11, Č. BudějoviceOprava a nátěr fasády - plošné vyspravení poškozených částí fasády, nesoudržné části fasády budou odstraněny a nahrazeny vápenocementovou omítkou a vápenný štukem. Celá fasáda bude povrchově sjednocena a zpevněna penetrací a opatřena nátěrem silikátovými barvami,16086P16V00111154 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)13.05.201602.06.2016NeNe
Další údaje
30.05.2016 09:00
Kontaktní osoba
Petr Vokrojvokrojp@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001997Základní škola, Dukelská 11, České BudějovicePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekŠkolství62537873
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
60851724
SABBIA s.r.o.
CZ
Ne
Ne
60823020
Roman Kučera
CZ
Ne
Ne
25160168
VIDOX s.r.o.
CZ
Ne
Ne
48201774
TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o.
CZ
Ne
Ne
26055953
ANIPOL s.r.o.
CZ
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60851724
SABBIA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu