Přihlásit
Obec Polepy- 112, 41147 Polepy - Polepy, Česká republika00264202
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0012988: Kaplička Okna - Polepy
Základní údaje
Kaplička Okna - PolepyPředmětem poptávkového řízení je předložení nabídky na realizaci zakázky s názvem: „Kaplička Okna - Polepy“. V rámci realizace této zakázky dojde ke stavebním pracím s cílem obnovy objektu kapličky v Oknech. Předmětná budova kapličky je zděná, nepodsklepená o jednom nadzemním podlaží s nevyužitým půdním prostorem. Zastřešena je sedlovou střechou. Půdorysný rozměr stavby činí 7,78 m x 3,86 m (zastavěná plocha 28 m2), s výškou hřebene střechy od přilehlého terénu cca 4,70 m, s nadstavbou zvonice cca 7,8 m. Vzhledem k tomu, že na stavbě byla cca před 20 lety provedena částečná oprava, je nutno provést celkovou údržbu objektu. To zn. opravu vnitřních a vnějších opadaných a oprýskaných omítek, výměnu střešní krytiny, nátěry klempířských prvků a výplní otvorů. Za účelem odstranění vzlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn objektu bude betonový kryt stávajícího okapového chodníku odstraněn včetně jeho dalších konstrukčních skladeb pod krytem, a ve stejné trase a úrovni bude provedena nová konstrukční skladba zakončená krytem z kamenné dlažby. Chodník bude lemován zapuštěnými betonovými obrubníky – obojí v barvě šedé tak, jako původní betonový kryt, zároveň nedojde k rozšíření zastavěné plochy stávajícím betonový chodníkem. Podél objektu bude konstrukce chodníku od jeho stěn oddělena nopovou fólií (konstrukční skladba podrobně popsána v odd. „Vodorovné konstrukce“). Přesná specifikace předmětu zakázky je určena obsahem projektové dokumentace a soupisu stavebních prací včetně položkového výkazu určeného k ocenění, která tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a je k dispozici jako příloha tohoto poptávkového řízení elektronicky na datovém nosiči CD viz příloha č. 5 Technická specifikace. VZ0012988P16V00112021 Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)13.06.2016NeNe
Další údaje
24.06.2016 10:0024.06.2016 10:05
Kontaktní osoba
Admin Admin+420 416 787 135ou.polepy@seznam.cz
Zastupující osoba
Ing. Marie Harantovápověřená osoba výkonem poptávkového řízení+420 417 633 288+420 607 949 872Marie.Harantova@europrojekty.cz
Zadavatel
Z0000780Obec PolepyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00264202


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu