Přihlásit
Obec JirnyBrandýská 9, 25090 Jirny - Jirny, Česká republika00240257
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0015616: Sběr, přeprava odstranění odpadu 2017/18 - Jirny
Základní údaje
Sběr, přeprava odstranění odpadu 2017/18 - JirnyKomunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu č. 185/2001 Sb., s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpadem podobným odpadu komunálnímu se rozumí odpad takto zařazený podle Katalogu odpadů, z činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které na základě písemné smlouvy s objednatelem využívají systému zavedeného objednatelem pro nakládání s komunálním odpadem. Hodnocení nabídek bude provedeno: podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH za roky 2017 a 2018 celkem.VZ0015616P16V00114264 905110002SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)05.09.2016625 754 Kč s DPH, 3 991 690 Kč bez DPH, 4 617 444 Kč hodnota DPH14.11.2016NeNe
Další údaje
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:00
Kontaktní osoba
Admin Adminobec.jirny@jirny.cz
Zastupující osoba
Ing. Petr Šiška+420 608 322 525+420 608 322 525siskapetr@seznam.cz
Zadavatel
Z0000342Obec JirnyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00240257
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
49356089
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
625 754 Kč s DPH, 3 991 690 Kč bez DPH, 4 617 444 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu