Přihlásit
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika00064581
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
OTV/ZP/0001/17: stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část
Základní údaje
stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.částPředmětem plnění je výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích a souvisejících stavebních objektů. Jedná se výstavbu dešťové kanalizace DN 1000 v délce 12,4 m, na ni navazující podzemní trubní retenční nádrže DN 2000 v délce 55 m při boku Podchýšské ulice, pro budoucí komplex dešťové kanalizace. Retenční nádrž dále navazuje výstavbou podzemního zatrubnění DN 800 a výustního objektu do přítoku Písnického potoka.OTV/ZP/0001/17P18V00145356 Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)07.09.201807.09.2018NeNe
Další údaje
26.09.2018 10:0026.09.2018 11:00
Kontaktní osoba
Josef KnotekJosef.Knotek@praha.eu
Zastupující osoba
Jiří Teplýjiri.teply@praha.eu
Zadavatel
Z0001501HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný00064581CZ00064581


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-77-g9770acf5V provozu