Přihlásit
Základní škola, Dukelská 11, České BudějoviceDukelská 258/11, 370 01 České Budějovice, Česká republika62537873
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
17024: Oprava a nátěr fasády dvorního traktu na Základní škole, Dukelská 11, České Budějovice
Základní údaje
Oprava a nátěr fasády dvorního traktu na Základní škole, Dukelská 11, České BudějovicePředmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava nátěr fasády jižní, západní a severní strany dvorního traktu budovy v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Oprava a nátěr fasády – plošné vyspravení všech poškozených částí fasády, nesoudržné části fasády budou odstraněny a nahrazeny vápenocementovou omítkou a vápenným štukem. Při lokálních opravách zdobné secesní fasády zůstanou zachovány všechny zdobné prvky. Celá fasády bude povrchově sjednocena a zpevněna penetrací a opatřena nátěrem silikátovými barvami v barvě světlé kávy. Jedná se o dva odstíny, sokl bude proveden v tmavším odstínu, než fasáda. Barevnost bude v souladu s již opravenou fasádou v ulici Vrchlického nábř., Alešova a Dukelská a konzultována s NPú v Č. Budějovicích. Chybějící i stávající oplechování zaoblené římsy vedoucí pod okny severního traktu v hliníku v barvě červenohnědé stejně jako v již opravené fasádě do ulice Dukelská. Oprava a nátěr fasády je podřízen závaznému stanovisku NPú.17024P17V00119958 105Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)09.03.20171 147 563 Kč s DPH, 948 399,44 Kč bez DPH, 199 163,56 Kč hodnota DPH1 147 563 Kč s DPH, 948 399,44 Kč bez DPH, 199 163,56 Kč hodnota DPH24.03.201709.03.2017NeNe
Další údaje
21.03.2017 09:00
Kontaktní osoba
Martina Mészárosováadministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 217meszarosovam@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Mgr. Zdeněk Hniličkaředitel příspěkové organizace+420 386 357 089zdenek.hnilicka@zsdukelska.cz
Zadavatel
Z0001997Základní škola, Dukelská 11, České BudějovicePříspěvková organizacePříspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celekŠkolství62537873
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
60851724
SABBIA s.r.o.
CZ
1 147 563 Kč s DPH, 948 399,44 Kč bez DPH, 199 163,56 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
28118804
DUDYSTAV s.r.o.
CZ
1 560 264,51 Kč s DPH, 1 289 474,8 Kč bez DPH, 270 789,71 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
46678573
DEMOSTAV, spol. s r.o.
CZ
1 469 056,8 Kč s DPH, 1 214 096,53 Kč bez DPH, 254 960,27 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
28141172
JSP Group s.r.o.
CZ
2 019 376,14 Kč s DPH, 1 668 905,9 Kč bez DPH, 350 470,24 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
60851724
SABBIA s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
1 147 563 Kč s DPH, 948 399,44 Kč bez DPH, 199 163,56 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu