Přihlásit
Knihovna AV ČR, v. v. i.Národní 1009/3, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika67985971
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0022555: Stavba digitalizačního centra a datového úložiště
Základní údaje
Stavba digitalizačního centra a datového úložištěV rámci výběrového řízení je poptávána realizace zakázky na stavební práce zahrnující demolici stávající montované dřevostavby dle projektu pod názvem „Odstranění stavby Tesko skladu Digitalizační centrum Knihovny AV ČR, areál AV ČR Jenštejn, 9. Května 26, 25073 Jenštejn“ a výstavbu nové administrativní budovy Digitalizačního centra a datového úložiště na pozemku st. p. 22/3, a to v kvalitě a rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci po názvem „Digitalizační centrum Knihovny AVČR, areál AVČR Jenštejn, 9. Května 26, 250 73 Jenštejn“. Stavba probíhá v uzavřeném areálu Knihovny AV ČR, v. v. i., v oblasti katastrálního území Jenštejn, kdy stávající budova „Tesko“ na st. p. 22/3 bude nahrazena za objekt nový o zastavěné ploše 264,5 m2.VZ0022555P17V00120552 Z2017-015489Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)22.03.201720 825 352,13 Kč s DPH, 17 212 193,07 Kč bez DPH, 3 613 159,06 Kč hodnota DPH7 908 805,63 Kč s DPH, 6 536 203 Kč bez DPH, 1 372 602,63 Kč hodnota DPH29.05.2017193650622.03.2017NeNe
Další údaje
18.04.2017 14:0018.04.2017 14:05
Kontaktní osoba
Petra Nádvorníková+420 286 884 367petra.nadvornikova@otidea.cz
Zastupující osoba
Petra Nádvorníková+420 286 884 367petra.nadvornikova@otidea.cz
Zadavatel
Z0000996Knihovna AV ČR, v. v. i.Veřejná výzkumná instituceÚzemní samosprávní celekJiný67985971
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
40765903
MYSTAV, spol. s r.o.
CZ
23 369 913,38 Kč s DPH, 19 313 978 Kč bez DPH, 4 055 935,38 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
18630197
KONSIT a.s.
CZ
20 826 753,61 Kč s DPH, 17 212 193,07 Kč bez DPH, 3 614 560,54 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
04501624
DCI Czech a.s.
CZ
22 304 620,91 Kč s DPH, 18 433 571 Kč bez DPH, 3 871 049,91 Kč hodnota DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
18630197
KONSIT a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
7 908 805,63 Kč s DPH, 6 536 203 Kč bez DPH, 1 372 602,63 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu