Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0025899: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská
Základní údaje
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. PodhorskáPředmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě sportovní podlahy a sociálního zařízení ve stávajícím objektu (tělocvičně) Střední školy řemesel a služeb v ul. Podhorská, Jablonec nad Nisou. Tělocvična je přístavbou hlavní budovy školy. Stavební práce zahrnují: Oprava podlahy: Jedná se o odstranění stávající smrkové sportovní palubovky, včetně pružného křížového roštu. Poté bude provedena kontrola stávající betonové desky a následně bude navržen rozsah nutné sanace. Po provedení sanace stávající betonové desky bude realizována nová skladba dřevěné sportovní podlahy na pružném roštu, včetně všech napojení na okolní stávající konstrukce. Budou nově osazeny stávající a nové prvky vybavení podlahy (kotvy, pouzdra) a bude provedeno nové lajnování pro jednotlivé sporty. Další činností úprava vstupu z ulice Perlová přes stávající ocelová vrata a skládací stěnu vnitřního obložení. Skládací stěna je v současné době rozpadlá a nepoužitelná (současně její zachování představuje riziko poškození nové podlahy) - návrh počítá s demontáží otevírací části obložení a začištění zbylého otvoru tak, aby bylo možně tělocvičnu bezpečně užívat. Stávající ocelová vrata budou vyměněna za nová ocelová vrata stejného rozměru avšak zateplená s přerušeným tepelným mostem - U=1,4W/m2K. Rozměr stavebního otvoru je nutné ověřit na stavbě. Rekonstrukce sociálního zařízení: Prostory, které jsou předmětem rekonstrukce, se nacházejí v nejnižším podlaží stavby a jsou přístupné z interiéru (z tělocvičny) a z exteriéru (ze dvora školy) přes sklad. Projekt řeší stavební úpravu uvnitř stávajících prostor bez zásahů do vnějších i vnitřních nosných konstrukcí. Nové objekty se neumisťují, zastavěná plocha se nemění, tvar objektu se nemění, nezasahuje se do nosných konstrukcí, nedochází ke zhoršení požárně bezpečnostních vlastností objektu, nemění se účel užívání ani kapacity stavby. Staveniště se nachází ve dvoře školy, přístup na staveniště bude z místní komunikace - ul. Perlová. VZ0025899P17V00124005 VZMR/0202/2017Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)07.06.20173 508 487 Kč s DPH, 2 899 576 Kč bez DPH, 608 911 Kč hodnota DPH21.08.201707.06.2017NeNe
Další údaje
18.07.2017 11:00
Kontaktní osoba
Ing. Ilona Vlachová+420 485 226 281ilona.vlachova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27263568
INSTAV stavební práce s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-37-g686ca967V provozu