Přihlásit
Obec Polepy- 112, 41147 Polepy - Polepy, Česká republika00264202
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0029103: Sportovní areál - Polepy
Základní údaje
Sportovní areál - PolepyPředmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba sportovního areálu v obci Polepy. Stavba se dělí na 4 SO. SO 01 – Víceúčelové hřiště Předmětem SO 01 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu a sportovním vybavením. SO 02 – Umělé osvětlení SO 02 řeší • Rozvodná zařízení – rozváděč RE+RS1 • Kabelové rozvody, vč. přípojky nn • Specifikaci a rozmístění sloupů a svítidel • Spínání osvětlení • Uzemnění Předmětem SO 02 je osvětlení víceúčelového hřiště o rozměrech hrací plochy: Délka 34m, šířka 17m. SO 03 – Běžecká dráha Předmětem SO 03 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu. SO 04 – Hřiště pro malou kopanou Předmětem SO 04 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu s dodávkou umělého povrchu a sportovním vybavením. Projektovou dokumentaci k předmětu této veřejné zakázky vypracoval Jan Dudr, IČ 01269330, sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín. Zodpovědný projektant profese a hlavní inženýr projektu je Ing. Luděk Fridrich, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 18909 Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazy výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr. VZ0029103P17V00127574 017-2017Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)01.11.201723.08.2017NeNe
Další údaje
04.09.2017 10:0004.09.2017 10:15
Kontaktní osoba
Admin Admin+420 416 787 135ou.polepy@seznam.cz
Zastupující osoba
Ing. Marie Harantovápověřena zadavatelem - projektová manažerka+420 417 633 288+420 607 949 872Marie.Harantova@europrojekty.cz
Zadavatel
Z0000780Obec PolepyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00264202


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-28-g9ee5d17eV provozu