Přihlásit
Obec Polepy- 112, 41147 Polepy - Polepy, Česká republika00264202
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0029103: Sportovní areál - Polepy
Základní údaje
Sportovní areál - PolepyPředmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba sportovního areálu v obci Polepy. Stavba se dělí na 4 SO. SO 01 – Víceúčelové hřiště Předmětem SO 01 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu a sportovním vybavením. SO 02 – Umělé osvětlení SO 02 řeší • Rozvodná zařízení – rozváděč RE+RS1 • Kabelové rozvody, vč. přípojky nn • Specifikaci a rozmístění sloupů a svítidel • Spínání osvětlení • Uzemnění Předmětem SO 02 je osvětlení víceúčelového hřiště o rozměrech hrací plochy: Délka 34m, šířka 17m. SO 03 – Běžecká dráha Předmětem SO 03 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu. SO 04 – Hřiště pro malou kopanou Předmětem SO 04 je vybudování sportovní plochy s dodávkou umělého povrchu s dodávkou umělého povrchu a sportovním vybavením. Projektovou dokumentaci k předmětu této veřejné zakázky vypracoval Jan Dudr, IČ 01269330, sídlem Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín. Zodpovědný projektant profese a hlavní inženýr projektu je Ing. Luděk Fridrich, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 18909 Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazy výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr. VZ0029103P17V00127574 017-2017Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)4 991 852,75 Kč bez DPH, 1 048 289,08 Kč hodnota DPH5 927 180,75 Kč s DPH, 4 898 496,49 Kč bez DPH, 1 028 684,26 Kč hodnota DPH01.11.201723.08.2017NeNe
Další údaje
04.09.2017 10:0004.09.2017 10:15
Kontaktní osoba
Admin Admin+420 416 787 135ou.polepy@seznam.cz
Zastupující osoba
Ing. Marie Harantovápověřena zadavatelem - projektová manažerka+420 417 633 288+420 607 949 872Marie.Harantova@europrojekty.cz
Zadavatel
Z0000780Obec PolepyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00264202
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
5 927 180,75 Kč s DPH, 4 898 496,49 Kč bez DPH, 1 028 684,26 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu