Přihlásit
Obec Skalice u České Lípy- 377, 47117 Skalice u České Lípy - Skalice u České Lípy, Česká republika00673455
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0001017: Obnova přirozených krajinných struktur - obec Skalice u České Lípy
Základní údaje
Obnova přirozených krajinných struktur - obec Skalice u České LípyProjekt řeší obnovu a revitalizaci původních přirozených krajinných struktur v katastru Skalice u České Lípy. Jedná se o obnovu přirozené formy krajinotvorné zeleně, která byla poničena v důsledku intenzivní zemědělské činnosti a změn využití krajiny v extravilánu obce. V širším záměru se jedná o obnovu původní liniové zeleně podél polních cest, která je významným interakčním prvkem mezi jednotlivými plochami vzrostlé zeleně v krajině a spoluutváří tak funkční systém ekologické stability místa. Takto obnovované krajinné struktury mají kromě ekologického, krajinotvorného a stabilizačního významu též význam historický, neboť u většiny řešených alejí se jedná o obnovu historického původního stromořadí, které propojuje centrum obce s drobnými sakrálními stavbami v krajině převážně z dob původního německého osídlení. V rámci projektu dojde k obnově pěti alejových výsadeb. Čtyři z alejí budou realizovány v JZ části obce. V této partii budou aleje vytvářet přirozený krajinný prvek ve stávající zemědělsky intenzivně využívané krajině. Je zde zcela patrné propojení těchto obnovovaných prvků s navazujícími biokoridory a biocentry. Poslední z alejí – alej K Chotovickému vrchu, bude realizována v JV partii obce, s členitým krajinným reliéfem ve svahu s jižní orientací.VZ0001017P14V00100854 Zeleň - SkaliceSlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)16.10.20142 419 861,7 Kč s DPH, 1 999 885,7 Kč bez DPH, 419 976 Kč hodnota DPH24.11.2014NeNe
Další údaje
31.10.2014 12:0003.11.2014 10:00
Kontaktní osoba
AGENTURAPROME s.r.o .agenturaprome@seznam.cz
Zastupující osoba
Ing. Vlastimil Houska+420 603 444 806agenturaprome@seznam.cz
Zadavatel
Z0000432Obec Skalice u České LípyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00673455
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
27268748
Stromy, s.r.o.
CZ
Ne
Ne
27571297
OK GARDEN s.r.o.
CZ
Ne
Ne
44567146
MEGA a.s.
CZ
Ne
Ne
28688651
ZEPS s.r.o.
CZ
Ne
Ne
27395421
Zahradní architektura Martinov s.r.o.
CZ
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
27395421
Zahradní architektura Martinov s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu