Přihlásit
"Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice"Hlavní 25, 33026 Tlučná - Tlučná, Česká republika49745221
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
Ostatní
Prohlídky místa plnění
VZ0030659: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – čistírna odpadních vod
Základní údaje
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – čistírna odpadních vodPředmětem tohoto řízení je uzavření koncese/koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZVK“) na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím koncesionáři/provozovateli, jejímž předmětem bude vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran za účelem nájmu a provozování čistírny odpadních vod coby součásti kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele vybranému dodavateli a závazek vybraného dodavatele zajistit řádné a bezpečné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZVK. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude vybraný dodavatel hradit zadavateli nájemné. Za zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury postoupí zadavatel vítěznému dodavateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod coby technicky oddělitelné součásti kanalizačního systému na předpis a výběr ceny vody převzaté k čištění. Podrobné vymezení práv a povinností mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem je specifikováno v návrh koncesní smlouvy. Předmětem koncesní smlouvy se stane i takový majetek nacházející se v katastru členů zadavatele (obcí Nýřany, Tlučná, Vejprnice), k němuž zadavatel nabude vlastnické právo po dni účinnosti koncesní smlouvy do konce doby provozování dle uzavřené koncesní smlouvy a jež tvoří s vodohospodářskou infrastrukturou, která je předmětem koncesní smlouvy, technicky, provozně a ekonomicky nedílný celek.VZ0030659P17V00128652 Z2017-0256862017/09/01SlužbyKoncesní řízeníPodlimitníNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.09.201715.09.2017NeNe
Další údaje
20.10.2017 11:0023.10.2017 07:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr Váchalpředseda správní rady a statutární ředitel+420 725 830 250vachal@vodarenskaplzen.cz
Zadavatel
Z0000238"Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice"Svazek obcíÚzemní samosprávní celekJiný49745221


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu