Přihlásit
CZ
Registrace
Registrace dodavatele

Identifikační údaje
Organizace
Komodity
Administrátor
Ověření
Žádost
El. podpis

«
»
  • Než začnete s registrací, ujistěte se, že máte k dispozici:

    - doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpisem z obchodního rejstříku či jiným relevantním dokumentem),

    - plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem či budete registraci provádět s využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete) - vzor plné moci naleznete ZDE,

    - elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pouze pro provádění registrace s využitím zaslání elektronické zprávy v systému).

  • Nejprve vyberte právní formu organizace dodavatele a poté zadejte IČO (v případě výběru právní formy nezapsané v obchodním rejstříku není IČO vyžadováno).

  • Stisknutím tlačítka DALŠÍ potvrďte a pokračujte v registraci.

Identifikační údaje


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-9-g9fb54da3V provozu